Scholander LifeConcern AB är ett företag som erbjuder konsulttjänster riktade till chefer, arbetsledare och medarbetare i förändringsarbete samt konsultstöd till nyföretagare inom vård- och omsorg.

Konsultstöd vid

  • Organisationsförändring
  • Upphandling enligt Lagen om valfrihet (LOV) för nyföretagare inom vård och omsorg
  • Avveckling
  • Projekt

Professionell samtalspartner

  • Individuellt stöd i förändringsarbete
  • Stöd till grupper för organisations- och yrkesmässig utveckling
  • Utveckla ledarrollen

Stresshantering och personlig utveckling

  • Balans i liv och arbete
  • Fördjupade insikter om egna behov och samspelet med andra
  • Helhetsterapi

Hemsidan uppdaterades 130930 av ardere